رابطه جامعه و معرفت از دیدگاه نهج البلاغه
42 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » اردیبهشت 1382 - شماره 17 » (18 صفحه - از 47 تا 64)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از موضوعات مهم حوزه معرفتی، مسأله «رابطه ذهن و واقعیتهای خارج از ذهن می‏باشد» زیرا دامنه تأثیرگذاری و حوزه‏های نفوذ آن فراوان است. به عنوان نمونه؛ وقتی کانت مدعی می‏شود که همیشه ذهن مؤثر و فعّال است و در نتیجه می‏گوید عالم شناخت؛ همان مشاهده خارج با عینک مختصّ به ذهن است، به تبع این نظریه، دیدگاههایی در دیگر حوزه‏های معرفتی نظیر؛ «تفسیر»، «تأویل» و...شکل می‏گیرد. و در مقابل او مارکس، چنان ذهن را عاجز می‏داند که تمام روابط اجتماعی را متأثّر از واقعیتهای اقتصادی و ذهن را تابلوی آن می‏داند. امّا نظر صحیح کدام است؟ برای رسیدن به یک نظر جامع و همه‏جانبه‏نگر، خود را تسلیم امیر بیان و کتاب او که پس از قرآن، امام کتابها است، یعنی نهج البلاغه نمودیم. لکن برای درک هر چه بیشتر بحث ابتدا به مباحث و مفاهیم کلیدی و تاریخچه جامعه‏شناسی معرفت پرداختیم، زیرا یکی از متولیان این نوع موضوعات می‏باشد، سپس رابطه عین و ذهن از منظر نهج البلاغه را پی گرفته و در نهایت نتیجه بحث را آورده‏ایم...